Hampir kesemua barang, BGST Resources Sdn. Bhd boleh ship out dari China melalui penghantaran cargo.Terdapat 4 kategori barang yang boleh di ship out dari China ke mana-mana negara yang dikehendaki iaitu barang biasa (normal) seperi kasut, pakaian, beg,sofa, katil,meja makan dan sebagainya. Selain itu, barang sensitif. Barang sensitif merujuk kepada barangan yang mempunyai sifat atau ciri tertentu yang perlu diuruskan dengan penuh perhatian semasa pengangkutan,penyimpanan atau pengendalian. Ini termasuk beberapa jenis barang seperti barangan yang mudah pecah seperti kaca,cermin,seramik dan lain-lain.

Seterusnya barang berbahaya. Ia merujuk kepada bahan atau objek yang mempunyai potensi yang menyebabkan bahaya kepada manusia, haiwan, alam sekitar atau harta benda semasa pengangkutan,penyimpanan atau penggunaannya. Contoh barang berbahaya termasuk bahan letupan, bahan radioaktif, bahan kimia yang beracun dan banyak lagi. Akhir sekali, barang larangan.

Bagi barangan larangan anda perlu mempunyai pelbagai dokumen yang telah disahkan oleh badan-badan kerajaan atau pihak berkuasa seperti senjata, dadah terlarang dan lain-lain. Pastikan anda memahami peraturan penghantaran bagi barang-barang tertentu, serta mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan barang anda tiba dengan selamat dan tidak menghadapi masalah undang-undang semasa perjalanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *